مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری گفت: بازسازی سینما ساحل به شکل پردیس سینمایی با توجه به افزایش قیمت دلار حدود ۱۱ میلیارد تومان هزینه داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، محمود کاظمی در نشست خبری افتتاحیه پردیس سینمایی ساحل بیان داشت: برآورد هزینه بازسازی سینما ساحل به شکل پردیس سینمایی ۹ میلیارد تومان بود که در نهایت با توجه به افزایش قیمت دلار به حدود ۱۱ میلیارد تومان رسید.

وی اظهار داشت: مجموعه پردیس سینمایی ساحل دارای 1200 نفر صندلی است که بر این اساس ظرفیت سالن حافظ ۴۲ نفر، نصف جهان ۵۳۰ نفر، زنده رود ۱۱۶ نفر، عالی قاپو ۳۸، خواجو ۲۱ و رنگین کمان ۱۵، بهمن ۱۴۵، هشت بهشت ۲۰ نفر و کافه ۱۵۰ نفر است.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری گفت: از سال 94 تا سال 97 حدود 11 هزار صندلی بازسازی‌شده است و نزدیک به 4 هزار و 500 صندلی به ظرفیت سینمایی ایران اضافه‌ شده است.

سینما سالحل

کاظمی ادامه داد: سهم استان اصفهان 3647 صندلی بوده که در حقیقت 2697 صندلی به ظرفیت سینماهای اصفهان اضافه شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به فعالیت‌های موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری از سال 94 تا کنون تعداد 22 سینما و 41 سالن و 10 سالن سینمایی به مجموع سینماهای کشور افزوده شده است.

کاظمی بیان داشت: افزایش سالن‌های سینمایی و کیفیت آن‌ها سبب  شده است تا مخاطبان سینما هم افزایش یابند به‌طوری‌که با بازسازی سینما ساحل  حدود 5 برابر افزایش مخاطب داشته ایم.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری گفت: میزان هزینه‌های اولیه‌ای که برای بازسازی سینما ساحل در نظر گرفته‌ شده بود 9 میلیارد تومان بود که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و افزایش ارز سبب شد تا این مبلغ به 11 میلیارد تومان برسد چراکه بخشی از این تجهیزات موردنیاز  در داخل کشور موجود نیست و انحصاری هستند.