مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان از راه اندازی بازارچه های اشتغالزایی برای بانوان در چند منطقه از شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «نازنین شیبانی» در  نشست ساماندهی بازارچه های اشتغالزایی برای بانوان، عنوان کرد: موضوعات مرتبط با حوزه بانوان بسیار گسترده است و از نظر اینجانب اولویت در بین تمام موضوعات موجود، بحث اشتغال است.

وی افزود: با توجه به اینکه بانوان مدیریت قوی و توانمندی بالا دارند، باید برای استفاده از فرصت های موجود در زمینه کار آفرینی و اشتغال و کسب و کارها تلاش کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان ادامه داد: یکی از اولویت های مورد تاکید دولت، ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال بانوان و جوانان بخصوص زنان بدسرپرست و خودسرپرست و بهره گیری حداکثری از ظرفیت آنهاست که اکثر تسهیلات کم بهره در حال حاضر به این اولویت اختصاص می یابد.

شیبانی تصریح کرد: دراین راستا بعد از بازدید در اولین فرصت جانمایی فضای مناسب درچند منطقه از شهرستان بندرعباس به بازارچه اشتغالزایی زنان اختصاص می یابد.

وی گفت: نام نویسی از متقاضیان برای غرفه ها آغازشده که با معرفی نامه ازدستگاه های ذیربط با مراجعه به دفتراموربانوان و خانواده استانداری در حال انجام است.