مدیر شهرداری منطقه سه سنندج گفت: در راستای اجرای احکام کمیسیون ماده صد، یک واحد تجاری غیرمجاز در خیابان حافظ به دلیل تجاوز به معبر تخریب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛فواد کریمی از تخریب بنای غیرمجاز تجاری در پی حکم کمیسیون ماده صد خبرداد.

مدیرشهرداری منطقه سه سنندج اظهار داشت: یک واحد تجاری واقع در خیابان حافظ نرسیده به بلوار قائم مقام با تجاوز به معبر احداث شده بود که توسط نیروهای اجراییات شهرداری شناسایی شد.

وی افزود: پس از شناسایی این بنای غیرمجاز پرونده تخلف آن به کمیسیون ماده صد ارجاع و در این کمیسیون نیز حکم تخریب آن صادر شد.

مدیر شهرداری منطقه سه سنندج اضافه کرد: در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه، نیروهای اجراییات به صورت شبانه روزی و با جدیت کامل در حال نظارت هستند.