جلسه نمایندگان و استاندار گلستان در رابطه با پروژه پتروشیمی گلستان با حضور وزیر نفت صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، جلسه مجمع نمایندگان و استاندار گلستان برای پی گیری راه اندازی پروژه پتروشیمی گلستان- دوشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷ با حضور وزیر نفت صورت می گیرد.

در این جلسه راهکارهای پیشنهادی اجرای پروژه پتروشیمی گلستان و راه حل های حمایتی وزارت نفت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

گفتنی است نمایندگان و استاندار گلستان  پس از به تصویب رساندن پروژه منطقه آزاد اینچه برون، طرح گردشگری آشوراده، برقی کردن راه آهن گرگان- تهران-گرمسار هم اینک بی وقفه پی گیر تصویب و اجرای دیگر پروژه های محوری استان از جمله پتروشیمی و راه آهن گرگان-بجنورد- مشهد هستند.