بر اساس شکایتی که روز های گذشته شد عامل برداشت غیر مجاز از حساب شهروند گنبدی توسط پلیس فتا دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، سارق اینترنتی وجه نقد در گنبدکاووس دستگیر شد.

 در روزهای گذشته شکایتی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب یکی از شهروندان گنبدی به دست پلیس فتا رسید با بررسی فنی توسط کارشناسان گنبدکاووس متهم که با شاکی ارتباط دوستی داشته است شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

متهم که دوست فرد شاکی بوده است در فرصتی اطلاعات حساب بانکی وی را اخذ و از حساب فرد شاکی مبلغ 20 میلیون ریال را به صورت اینترنتی برداشت کرده است.

 متهم این پرونده با تشکیل پرونده و اقدامات اولیه انتظامی به مرجع قضایی تحویل شده است.