چابکسوار برتر مسابقات پائیزه کشور در کلاله حضور دارد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ،  چابکسوار برتر کشور از روستای صوفیان کلاله است.

 در پایان مسابقات کشوری کورس اسبدوانی پائیزه شهرستان آق قلا، نورمحمد بهادر چابکسوار صوفیانی توانست با کسب عناوین ۱۲ قهرمانی، ۹ نائب قهرمانی و ۷ سومی به عنوان چابکسوار برتر مسابقات پائیزه کشور دست یابد.