69.8 درصد در انتخابات شورای نظام دامپزشکی گلستان مشارکت داشتند .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، نتایج انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان گلستان اعلام شد.

درصد مشارکت: 69.8

1 آقای دکتر بایرام گلدی پوری 155رأی

2 آقای دکتر مهران شکیبایی  149رأی

3 آقای دکتر عیدمحمد کیمری 122رأی

4 آقای دکتر عبدالحمید ایزدی  99 رأی

5 آقای یاشین بیات کلته     98 رأی

6 آقای دکتر محمدحسین مسلمی  94رأی

7 آقای دکتر آرش رجائی    93 رأی

8 خانم دکتر پری کرمی   89 رأی

اعضای علی البدل

1  آقای دکتر عبدالمجیدشیخی 85رأی

2 آقای دکتر نادر گوکلانی 84 رأی

3 خانم دکتر زلیخا طاطاری  81 رأی

4 آقای دکتر بهرام  غلامیان  78 رأی

بدیهی است پس از تأیید صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت عالی نظارت، احکام رسمی منتخبین صادر و به اطلاع خواهد رسید .