با انباشت آلاینده ها هوای اصفهان امروز در بیشتر مناطق برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: هوای اصفهان امروز با انباشت آلاینده ها در بیشتر مناطق برای گروه‌های حساس ناسالم  شد.

بابک صادقیان  بیان کرد: شاخص کیفی هوای اصفهان در خیابان های استانداری 140، دانشگاه 138، احمدآباد 135، رودکی 132 و چهارباغ خواجو 117 AQI برای گروه های حساس ناسالم و وضع کیفی هوا در بزرگراه خرازی با AQI156ناسالم برای عموم ثبت شده است.

وی افزود: همچنین وضع کیفی هوا در ایستگاه مراقبت دائم شهرستان شاهین شهر با 128 و نجف آباد 117 AQIناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: کیفیت هوای اصفهان از ۲۴ساعت گذشته با میانگین 136 در وضع ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.