معاون درآمد و خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان گفت: میزان مصرف آب مشترکانی که از لوازم کاهنده مصرف استفاده می کنند به طور میانگین 20 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضا رضایی اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح ثبت نام و توزیع لوازم کاهنده مصرف آب در اردیبهشت امسال تاکنون تعداد 2833 درخواست ثبت شده است که لوازم مورد نیاز آن ها بر اساس برنامه زمان بندی در حال تحویل است.

وی با بیان این که لوازم کاهنده مصرفی که بین شهروندان توزیع می شود شامل سردوش ثابت، سردوش متحرک، پرلاتور یا درافشان روپیچ و پرلاتور توپیچ است گفت: بررسی مصرف آب مشترکانی که این لوازم را دریافت و نصب کرده اند نشان می دهد میزان مصرف آب آن ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به طور میانگین 20 درصد کاهش داشته است.

معاون درآمد و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در این بررسی مصرف آب 70 مشترک با کاربری های مختلف مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستانی و فرهنگی به طور تصادفی مورد انتخاب و بررسی قرار گرفت که بر اساس آن میزان مصرف این کاربری ها از 5 تا 54 درصد کاهش نشان می دهد.

اصفهان- شرکت آبفا

رضایی از ادامه اجرای طرح ثبت نام و توزیع لوازم کاهنده مصرف آب خبر داد و گفت: مشترکین آبفای استان اصفهان در 92 شهر تحت پوشش می توانند از طریق پرتال شرکت به نشانی www.abfaesfahan.ir  و یا تماس با سامانه خدمات غیر حضوری 1522 و انتخاب کلید شماره 8 درخواست خود را ثبت کرده تا لوازم کاهنده مورد نیاز برای آن ها ارسال شود.

معاون درآمد و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: هزینه این لوازم کاهنده هم به صورت نقدی و هم به صورت اقساط 12 ماهه قابل پرداخت است.