یک شکارچی، در روز غیر مجاز صید توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گنبد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گنبد در تالاب بین المللی آجی گل یک فرد متخلف را در خارج از روز مجاز صید و پیش از شروع به شکار دستگیر نمودند.

از این متخلف یک قبضه اسلحه دولول و مقادیری فشنگ کشف و ظبط گردید.

 گفتنی است تالاب بین المللی آجی گل  با مساحت 320  هکتار و حجم آب  7/2 میلیون متر مکعب ، در حدفاصل  دو تالاب آلماگل و آلاگل  قرار دارد.