رئیس اداره شیلات بندرترکمن خبر از افزاید تولید موجودات آبزی در سواحل دریایی این شهرستان داد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، سواحل کم عمق بندرترکمن مستعد پرورش ماهی در قفس هستند.

رئیس اداره شیلات بندرترکمن سواحل کم عمق را مناسب پرورش ماهی در قفس بیان کرد و گفت: سواحل دریایی کم عمق شهرستان پتانسیل بالایی در تولید انواع آبزیان دارد.