هوشنگ بازوند با اشاره به تعداد کم مدارس غیرانتفاعی استان، گفت: دلایل عدم استقبال کرمانشاهی‌ها از مدارس غیرانتفاعی باید ریشه‌یابی شود و دلیل کمبود این نوع مدارس و همچنین استقبال نکردن خانواده‌ها مشخص شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، استاندار کرمانشاه آموزش‌ و پرورش را پایه و موتور محرکه توسعه کرمانشاه عنوان کرد و افزود: آموزش‌ و پرورش پایه و موتور محرکه توسعه کرمانشاه است لذا باید این بخش مهم جامعه را بیش‌ازپیش تقویت کنیم.

بازوند در پنجمین جلسه شورای آموزش‌ و پرورش کرمانشاه اظهار داشت: نیروی انسانی موتور حرکتی توسعه استان است و پی‌ریزی و شالوده این نیروی انسانی از آموزش‌وپرورش است لذا مدیران ذی‌ربط می‌بایست برای کمک به توسعه استان تصمیمات منطقی، هوشمند و اثربخش اتخاذ نمایند.

رئیس شورای آموزش‌وپرورش کرمانشاه تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌های درست در آموزش‌وپرورش زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت استان خواهد شد و یکی از دلایلی که می‌توان برای این موضوع آورد پائین بودن سرانه درآمد مردم استان و دلیل دیگر نیز وقوع زلزله‌های پیاپی در استان و پائین آمدن روحیه مردم است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه باید زلزله را از ذهن دانش آموزان خارج کنیم، افزود: تجربه نشان داده که پس‌لرزه‌های چنین زلزله‌های بزرگی تا حدود 2 سال به طول می‌انجامد لذا مسئولین آموزش‌ و پرورش و مدارس باید دانش آموزان را ازلحاظ ذهنی و روحی برای ادامه تحصیل این افراد در چنین مواقعی آماده نگه‌دارند.