شهردار سنندج اظهار کرد: سالها است که یکی از مطالبه به حق شهروندان، ساماندهی دستفروشان در هسته مرکزی است و بارها از مدیران شهرداری بخاطر عدم اجرای طرح ساماندهی دستفروشان مورد انتقاد قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ حشمت الله صیدی گفت: ساماندهی دستفروشان یکی از مطالبات به حق شهروندان است.

وی صبح امروز جمعی از دستفروشان خیابان فردوسی با حضور در شهرداری با شهردار و جمعی از مدیران شهرداری دیدار کردند.

شهردار سنندج اظهار کرد: سالها است که یکی از مطالبه به حق شهروندان، ساماندهی دستفروشان در هسته مرکزی است و بارها از مدیران شهرداری بخاطر عدم اجرای طرح ساماندهی دستفروشان مورد انتقاد قرار گرفتند.

وی افزود: پس از یک سال کار دقیق و کارشناسی شده طرح ساماندهی دستفروشان تدوین شده و جهت اجرا هم مجوزات لازم را اخذ شده است.

شهردار سنندج عنوان کرد: قرار است اول دی ماه نسبت اجرای فاز نخست طرح ساماندهی دستفروشان اقدام کنیم که برخی از دستفروشان به مکان های انتخاب شده جهت روز بازار و زمان های تعیین شده اعتراض داشتند.

صیدی افزود: قطعاً اجرای طرح ساماندهی دستفروشان با مشارکت و تعامل شهروندان و دستفروشان امکان پذیر است.

شهردار سنندج خاطرنشان کرد: مدیران این شهرداری آمادگی لازم برای برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان دستفروشان را دارد و امیداریم که با برگزاری این جلسات بتوانیم به تعامل لازم برسیم.

در این جلسه مقرر شد جلسه ای با حضور تمام دستفروشان برگزار شود و نحوه اجرای طرح بطور کامل تشریح شود.