عملیات اجرایی پروژه ۳۸۱ هکتاری آبیاری کم فشار در روستای کهرت شهرستان خوانسار با حضور وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضورمحمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه به استان اصفهان، عملیات اجرایی پروژه ۳۸۱ هکتاری آبیاری کم فشار در روستای کهرت شهرستان خوانسار توسط وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.

اعتبار پروژه ۳۸۱ هکتاری آبیاری کم فشار در خوانسار که عمده کشت آن‌ محصولات یونجه و زعفران می باشد ۲۹ میلیارد ریال است و تا سال ۹۸ مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.