رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در طول فعالیت خود گره گشای بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید عبدالوهاب سهل آبادی در چهارمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در طول فعالیت خود گره گشای بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران بوده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اقدامات کمیته مذکوردر حل مشکل اشتغال و تولید کشور تاثیرزیادی دارد، نیازمند نگاه ویژه قوه قضاییه می باشد.

وی افزود: پس از بررسی مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان در جلسات کارشناسی موارد در کمیته  حمایت قضایی مطرح و راهکارهای رفع آنها با استفاده از خرد جمعی استخراج و اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه این کمیته به پیگیری مصوبات می پردازد. سهل آبادی ضمن بیان اینکه  عملکرد کمیته حمایت قضایی استان تاکنون مطلوب بوده است، ابراز امیدواری نمود: با حضور دادستان جدید استان مصوبات این کمیته هر چه بهتر پیگیری شود.

صنعتگران اصفهان

مسوول دبیرخانه کمیته حمایت قضایی نیز گفت: این ستاد کار خود را از سال 75 آغاز نمود و پس از توقف فعالیت در دوره ای، نهایتا در سال 97 بصورت قانون درآمد و در حال حاضر نیز در زمینه حل مشکلات واحدهای تولیدی بویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و نیز رفع موانع صادراتی مشغول فعالیت می باشد.

محمودرضا اقارب پرست برخورد سلیقه ای با مصوبات ستاد مذکور در حوزه های مختلف را از مشکلات این ستاد عنوان و تصریح کرد: بخشنامه اخیر دادستان در لازم الاجرا کردن مصوبات ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضایی استان ها موثر خواهد بود.