رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت : خط دریایی بندرجاسک به بندرسویق عمان برقرار گردید.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «خلیل قاسمی» از برقراری  خط دریایی بندرجاسک به بندرسویق عمان خبر داد و گفت : با توجه به اینکه سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان می باشد به منظور افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشور ایران  و عمان، برقراری این خط در دستور کار قرار گرفته بود.

وی بیان کرد : از تاریخ 10 شهریور ماه سالجاری فعالیت این بندر برقرار شد .

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان افزود: ابتدا این خط دریایی برای شناور های چوبی اختصاص داده شده بود که با توجه به دستور کار کارگروه، شناور های چوبی و فلزی می توانند در این خط تردد نمایند.

قاسمی بیان کرد: صادرات محصولات کشاورزی استان و خشکبار و سایر محصولات مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: پیگیری جهت ارتقای تجهیزات بندری در هر دو طرف در حال انجام است.