کبد بیمار مرگ مغزی در اصفهان به بیمار نیازمند عضو در اصفهان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: کبد کودک 4  ساله‌ای در اصفهان به بیمار نیازمند عضوجانی دوباره بخشید.

مریم خلیفه سلطانی بیان داشت: پوریا بیاتی بر اثر آسیب مغزی دچار مرگ مغزی و در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بستری شده بود که با رضایت خانواده انسان دوستش در این بیمارستان تحت عمل برداشت عضو قرار گرفت.

وی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.