بهزاد نیک فهم به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و جمعی از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا برگزار شد.

 ابراهیم چیرانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در این مراسم با گرامیداشت 16 آذر، محوریت قرار دادن دانش در دانشگاهها را مهم دانست و گفت: باید دانش در دانشگاهها محوریت داشته باشد و در مدیریت دانشگاه، مدیریت دانش صورت پذیرد.

وی افزود: در روز 16 آذر دانشجویان بر مبنای دانش واقعی تاریخ ثابت کردند که دارای روحیه عدالت خواهی و روحیه مطالبه گری هستند.

 چیرانی به درپیش بودن هفته پژوهش اشاره کرد و گفت: در هفته ی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به دلیل اعتقاد ما به دانش سعی خواهد کرد که بر اساس مباحث دانشی برنامه های علمی در این هفته پیگیری شود و آن به این معنی نیست که در هفته پژوهش به ارائه چند مقاله نوشته شده اکتفا کنیم بلکه جایگاه دانشگاه و نقش آن در تولید دانش در زندگی و جامعه را تبیین کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان تاکید کرد: دانش می تواند زندگی اخروی و زندگی  دنیوی انسانها را تحت تاثیر قرار دهد چرا که واژه دانش بار ها مورد سو استفاده قرار گرفت و ضد دانش را به نام دانش و واقعی ارائه دادند. انسانها یی که با حوادث و رخداد ها رو به رو هستند، باید بتوانند سیستمی را پیش بینی کنند که با طراحی اطلاعات موجود، دانش را مدیریت کنند.

در این مراسم با تشکر از زحمات علیرضا علمیه، رئیس سابق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا، بهزاد نیک فهم به عنوان رئیس جدید این واحد دانشگاهی معرفی شد.