مدیر کل شیلات هرمزگان گفت: با اتمام فصل صید میگوی هرمزگان بالغ بر هزار و 800 تن میگو از آبهای هرمزگان صید شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محسن یکتاپور گفت: فصل صید میگو از دهم مهرماه آغاز شد و امسال هرمزگان شاهد 42 روز مفید صیادی میگو بود.

وی با بیان اینکه رعایت فصل زمانی صید میگو  با همکاری صیادان نقش مهمی در حفظ منابع آبزیان دارد، گفت: استفاده از مشارکت تعاونی های صیادی میگو گیر برای تقویت حفاظت منابع، حضور منظم و به موقع نیروهای حفاظت منابع و انجام گشت های هدفمند، بازدید منظم کارشناسان صید و کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس از عملیات صید شناورها و جلوگیری از صید شناورها در شب و ساعت های خارج از زمان تعیین شده از مهم ترین اقدام های انجام شده برای مدیریت بهتر فصل صید میگوی در سال جاری است.

یکتاپور تصریح کرد :صیدگاه میگوی هرمزگان از سواحل بخش سیریک در جنوب شهرستان میناب تا سواحل منطقه تولا واقع در شمال جزیره قشم به وسعت هزار و 430 کیلومتر مربع گستردگی دارد.

مدیر کل شیلات هرمزگان افزود: امسال بیش از 129 فروند لنج صیادی و افزون بر یک هزار و 100 نفر صیاد در فصل صید میگو در استان هرمزگان فعال هستند.

گفتنی است استان هرمزگان با توجه طول نوار ساحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش های صید، 40 درصد صید آب های جنوب را به خود اختصاص داده است.