کارشناس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت:با انباشت آلاینده ها، هوای اصفهان امروز برای گروه های حساس ناسالم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمود مزارع  بیان کرد: براساس سنجش ایستگاه های مراقبت دایم  از 24 ساعت منتهی به صبح امروز میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان با 110 AQI برای گروه های حساس ناسالم ثبت شده است.

وی  افزود: همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پایش دائم در خیابان استانداری با 128 ، میدان احمدآباد 125، بزرگراه خرازی 117 و چهارباغ خواجو 112   AQI ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده  است.

کارشناس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: همچنین شاخص کیفی هوا در شهرستان های شاهین شهر با 62 ، مبارکه 55 ونجف آباد 52  AQI  سالم  است.