مدیرکل راه‌آهن اصفهان از ثبت رکورد جدید حمل در راه آهن اصفهان در ۸ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید رضا سادات حسینی گفت: ۲۶ درصدی تناژ بارگیری و ۱۰ درصدی تناژ تخلیه اداره کل راه آهن اصفهان در ۸ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با اعلام این خبر ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان۹۷، میزان بارگیری ۲ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۴۳۵ تن بار توسط ۴۵ هزار و ۱۰۱ دستگاه واگن و میزان تخلیه بار ۱۰ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۷۶۶ تن بار توسط ۱۳۳ هزار و ۷۳۶ واگن بوده است.

حسینی بیان داشت: در این مدت ۸ ماهه، تن کیلومتر مبدا-مقصدی با مقدار ۲ میلیارد و ۵۷ میلیون و ۷۱ هزار رشد ۳۵ درصدی داشته است.

وی افزود: تن کیلومتر خالص حمل شده نیز با ۳ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۴۸۴ نسبت به سال گذشته با ۲۲ درصد رشد رو برو بوده است.

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: با توجه به ایجاد چشمه های جدید بار و انتقال بار از جاده به روی ریل امید است در تحقق برنامه ششم توسعه و ماموریت سازمان در سال جاری، گامی موثر برداشته باشیم.