معاون بهداشتی وزارت بهداشت از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مرجقل از توابع صومعه سرا بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از گیلان، علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی به عنوان نخستین پایگاه استقرار سامانه نظام ارجاع الکترونیک سلامت در کشور بازدید کرد.

 بحث پیشتاز بودن دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راه اندازی و استقرار نظام ارجاع الکترونیک از سایر دانشگاه های علوم پزشکی، در کشور مطرح شده است.

 در این خصوص دانشگاه علوم پزشکی گیلان الگوی استقرار نظام ارجاع در کشور است و صومعه سرا به همراه ماسال پیشتاز این برنامه در گیلان هستند.

معاون وزیر بهداشت

در این راستا صبح امروز علیرضا رئیسی با حضور در مرکز خدمات جامع شهری و روستایی مرجقل از توابع صومعه سرا بازدید کرد.

در حاشیه این بازدید داروخانه شبانه روزی بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا نیز افتتاح شد.

گیلان- بازدید معاون بهداشتی وزارت بهداشت

گفتنی است؛ پروژه نظام ارجاع الکترونیک یکی از برنامه های استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی گیلان است که در گام نخست در دو شهرستان صومعه سرا و ماسال به صورت پایلوت اجرای شده است، سپس در شهرستان لنگرود به اجرا در آمد و هم اکنون نیز در شهرستان های رضوانشهر و انزلی در حال اجرا می باشد.