بیش از ۲۰ دور برگردان حادثه خیز گلستان تعویض خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، در پی افزایش سوانح رانندگی در نقاط حادثه خیز استان گلستان طرح تعویض ۲۰ دوربرگردان این خطه شمال کشورمان در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار گرفت و این طرح در حال اجرا خواهد بود.