رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان طی گفت و گویی خبر از کشت فراوان کلزا و بی سابقه بودن آن در استان را داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، علی موسی خانی اظهار کرد : سال گذشته از سطح ۵۷ هزار هکتار کلزا در گلستان بیش از ۱۱۲هزار تن محصول برداشت شد .

وی همچنین ادامه داد : با وجود ارائه توصیه های لازم در خصوص مصرف بذر کلزا ، اما در برخی مزارع شاهد تراکم بسیار زیاد بوته ها هستیم .

موسی خانی از کشاورزانی که مزارع کلزا آنها دارای تراکم زیادی است خواست یا به صورت دستی یا ماشینی تراکم بوته ها را کم کنند.

وی تصریح کرد : این تراکم زیاد باعث می شود که ریشه گیاه نتواند به عمق لازم برای دسترسی به آب و مواد غذایی برسد و رشد گیاه ضعیف باشد .

گفتنی است استان گلستان در تولید دانه روغنی کلزا در دو سال گذشته رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است .