مدیرعامل کارخانه کاشی اصفهان گفت: کارخانه کاشی اصفهان پس از هفت سال رکود با تولید سالانه چهارمیلیون مترمربع کاشی در سال به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا احمدی بی مدیریتی و نبود نقدینگی را مهمترین عوامل توقف این واحد صنعتی دانست و بیان کرد: خوشبختانه پس از تغییر مدیریت، با درایت، تلاش و همت کارکنان، کارخانه کاشی اصفهان به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: کارخانه کاشی اصفهان با تولید سالانه چهارمیلیون مترمربع کاشی در سال به چرخه تولید بازگشت.

احمدی اظهار داشت: اکنون در  کارخانه کاشی اصفهان سه خط از چهار خط فعال شده و تاپایان امسال طرح توسعه  خط چهارم نیز به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل کارخانه کاشی اصفهان گفت: با اجرای طرح توسعه تا پایان امسال تولید کاشی و سرامیک در این واحد صنعتی به 10میلیون مترمربع با یک میلیون بیشتر از ظرفیت اسمی می رسد.