شهردار تهران به دلیل بدهی میلیاردی درب ساختمان NIOC را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان، شهرداری تهران ورودی اصلی و پارکینگ یکی از ساختمان های مرکزی شرکت ملی نفت ایران را به علت بدهی ۴۲ میلیارد تومانی مسدود کرده است .