مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: همزمان با بهره برداری از فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز، دو طرح دیگر نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور در این منطقه عظیم اقتصادی به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حسن خلج طهرانی بیان داشت: روز سه شنبه همزمان با ورود معاون اول ریاست محترم جمهور به هرمزگان، فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات  و سرمایه گذاری ۴۷ میلیون یورو به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: از دیگر طرح هایی که در این روز به بهره‌برداری می رسد می توان به طرح واحد گازرسانی سایت میانی منطقه ویژه خلیج فارس اشاره کرد که برای این طرح ۴۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ادامه داد: جاده و دیوار پیرامونی اراضی سایت توسعه نیز با ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار و به طول ۴۳ کیلومتر احداث شده است که این پروژه نیز در حضور دکتر جهانگیری افتتاح خواهد شد.

وی در پایان این اقدامات را هدیه ای کوچک در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب به مردم شریف ایران به ویژه مردم هرمزگان قلمداد کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با تقویت زیرساخت صنایع نقش خود را در توسعه ی کشور و افزایش رفاه عمومی ایفا کنیم.