رئیس اداره شیلات بروجرد، گفت: سرانه مصرف آبزیان در این شهرستان با یک درصد افزایش، به 7 کیلوگرم رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، غلامحسین اکبری، گفت: هم اکنون سرانه مصرف آبزیان در شهرستان بروجرد 7 کیلوگرم است که این میزان نسبت به میانگین کشوری 3 کیلوگرم کمتر است.

رئیس اداره شیلات بروجرد، افزود: این در حالی است که سرانه مصرف ماهی در سطح استان لرستان و کشور به ترتیب 4/2 و بیش از 10 کیلوگرم است که این آمار نشان از  پائین بودن میزان مصرف محصولات آبزی توسط مردم بروجرد در قیاس با مردم کشور و هم استانی‌های گرامی است.

سرانه مصرف ماهی در بروجرد، یک درصد افزایش یافته است

اکبری، ادامه داد: سرانه مصرف ماهی سال گذشته در بروجرد 6 کیلوگرم بوده که با توجه به تغییرالگوی غذایی و گرایش افراد به مصرف ماهی میزان سرانه مصرف از سال گذشته تا کنون یک کیلوگرم افزایش یافته که لازم است با تغییر فرهنگ غذایی به سرانه کشوری نزدیک شود.

وی، با اشاره به برخوردار بودن این شهرستان از 38 مزرعه پرورش ماهیان سردآبی بیان کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از 2هزار و 400 تن ماهی سرد آبی تولید و روانه بازار مصرف شود.

رئیس شیلات بروجرد با بیان اینکه سالانه هشت میلیون بچه ماهی در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان بروجرد تولید می شود، اضافه کرد: همچنین یک مزرعه ماهیان خاویاری با تولید سالانه 50 تن خاویار در این شهرستان فعال است.

38 مزرعه پرورش و تکثیر ماهی سردآبی در بروجرد وجود دارد

او ادامه داد: این شهرستان هم اکنون دارای 38مزرعه پرورش و تکثیر ماهی سردآبی با اشتغالزایی 400 نفر، سه کارگاه تولید انواع ماهیان تزیینی با 35 مرکزعرضه فروش ماهی و11 فروشگاه عرضه ماهیان تزیینی آکواریومی است.

مکانیزه کردن مزارع ماهی

طرح مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی در بروجرد آغاز شده است

اکبری اظهار داشت: طرح مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی به منظور استفاده بهینه از منابع آب در سطح مجتمع های شهرستان آغاز شده که در صورت تحقق کامل این مهم ظرفیت تولید آبزیان در بروجرد تا 2 برابرافزایش می یابد.