مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: بهره برداری پایدار از جاذبه های اکوتوریسمی در اصفهان نیازمند همکاری بین بخشی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید رحمان دانیالی در همایش گردشگری محور توسعه پایدار استاناصفهانگفت: لازمه بهره برداری پایدار از جاذبه های اکوتوریسمی در استان همکاری بین بخشی موثراست.

وی افزود: خسارت عدم توجه به مباحث محیط زیست در کشور سالانه ۳۰ میلیارد دلار است.

دانیالی با بیان اینکه از ۱۴ تا ۷۵ درصد از درآمد کشورهای جهان مبتنی بر اکوتورسیم است گفت: ۵ صدم درصد از درآمدهای ایران متکی بر درآمدهای توریستی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه طبق برآوردهای کارشناسی در زمینه اکوتورسیم از هر هکتار مناطق طبیعی بکر می توان ۵ شغل اصلی و تبعی ایجاد کرد افزود: این درحالی است که در حدود دو میلیون هکتار از زیستگاه های طبیعی استان تحت حفاظت و مدیریت محیط زیست است.

وی اظهار داشت: یک و سه دهم تریلیون دلار در آمد گردشگری از تالاب های جهان است که متاسفانه تنها تالاب بین المللی استان اصفهان وضعیت وخیمی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: لازمه بهره برداری پایدار از جاذبه های اکوتوریسمی در استان همکاری بین بخشی موثر؛ همیاری جوامع محلی و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد محیط زیستی محیط زیستی و گردشگری در این زمینه است.