امروز دکتر فاضل ، آقای دکتر بدیعی و تعدادی از دولتیان و هیئت همراهشان برای عیادت از دکتر بسکی در بیمارستانی که ایشان در آنجا بستری بودند رفتند .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، آقای دکتر فاضل (ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان) ، آقای قرجه طیار (نماینده مجلس شورای اسلامی) ، آقای کریمی (فرماندار ویژه گنبد کاووس) و آقای دکتر بدیعی (رییس شبکه بهداشت و درمان گنبد) و هیئت همراه برای عیادت از دکتر غلامعلی بسکی در بیمارستانی که ایشان در آن بستری بودند حضور یافتند .