علی بیانی طی گفت و گویی خبر از دستگیری شکارچی غیر مجاز که ۱۷ مرغابی شکار کرده بود داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ترکمن در گفت گویی خبر داد : فردی که به صورت غیر مجاز ۱۷ قطعه مرغابی سرسبز را شکار کرده بود دستگیر شد .

علی بیانی اظهار کرد : در عملیات مشترک پرسنل دریابانها و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ترکمن در پهنه آبی خلیج گرگان،این شکارچی متخلف دستگیر شد .

وی افزود : به همراه این شکارچی متخلف ۱۷ قطعه لاشه مرغابی سرسبز و یک قطعه باکلان کشف شد .

همچنین علی بیانی خاطرنشان کرد : از این فرد یک قبضه سلاح شکاری دو لول و دیگر ادوات شکار مانند فشنگ و قایق پارویی کشف و ضبط شد .

وی در پایان تصریح کرد : ضمن تشکیل پرونده ، متهم به مقامات قضایی شهرستان معرفی شد .