اعضای یک شرکت هرمی در خانه ای در روستای پنچاه آستانه اشرفیه که در حال آموزش بودند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سرهنگ عیسی روشن قلب فرمانده انتظامی آستانه امروز اظهار کرد: با انجام فعالیت های اطلاعاتی و گرفتن دستور قضایی 14 نفر از اعضای یک شرکت هرمی در خانه ای در روستای پنچاه آستانه اشرفیه که در حال آموزش بودند دستگیر شدند.

سرهنگ عیسی روشن قلب افزود: این افراد اهل استان های مازندران، اردبیل ، فارس، سیستان و بلوچستان و گیلان هستند.

وی گفت: تعدادی کتاب، جزوه و ابزار آموزش عضو گیری و فعالیت در شرکت هرمی کشف و ضبط شد.