رئیس اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 123هزار متر مربع از اراضی ملی در سطح استان رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، حسین یوسف زاده رئیس اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان با اعلام این خبر گفت: با توجه به لزوم حفظ و حراست از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان اراضی دولتی و صیانت از بیت‌المال در سنوات اخیر از بخش قابل توجهی از اراضی ملکی دولت در استان رفع تصرف بعمل آمده است.

وی افزود: 36 مورد از اراضی دولتی به ارزش حدود 421 میلیارد ریال در قالب رفع تصرف از اراضی و اجرای احکام قضایی به دولت بازگردانده شد.

یوسف زاده تصریح کرد: در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت‌المال، یگان حفاظت اداره ‌کل راه و شهرسازی استان با همکاری کارشناسان حقوقی و با حکم مقام قضایی و با استفاده از کارکنان مجرب و برنامه‌ریزی دقیق و منظم و حضور میدانی و گشت‌زنی هدف‌مند اقدام به رفع تصرف و قلع و قمع این مقدار از اراضی ملی متعلق به دولت را نمود.

وی تاکید کرد: پیگیری پرونده‌ها تا حصول نتیجه و کوتاه کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اراضی ملی بدون هیچ‌گونه ملاحظه و با اقتدار در دستور کار قرار دارد.