در ۴۸ ساعت گذشته اقدامات لازم جهت امداد رسانی و اطفای آتش در ۱۷ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان توسط آتش نشانان و تیم های امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت بیان کرد: در ۴۸ ساعت گذشته اقدامات لازم جهت امداد رسانی و اطفای آتش در ۱۷ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان توسط آتش نشانان و تیم های امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت صورت گرفت.

 معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت در این باره گفت: مرکـز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۴۸ ساعت گذشته پاسخگوی ۸۳۴ تماس شهروندان بوده است.

وی در ادامـه افـزود: ۱۷ مـورد عملیات آتش نشانان با ۳۲ مرتبه خـروج خودروهای اطفایی و امدادی جهت پوشش  ۵ مورد قفل درب و محبوس شدن افراد در منزل مسکونی و آسانسور، دو مورد استقرار خودرویی، ۳ مورد خدمات ایمنی و۷  مورد دیگر شامل: حریق منزل مسکونی، رها سازی حیوان محبوس شده، سیلان آب از طبقه فوقانی منزل مسکونی، رها سازی حلقه انگشتری در انگشت شهروند، سیلان روغن و بنزین در سطح جاده، تصادف و واژگونی خودرو و مشاهده دود از ساختمان در حال احداث  بوده است.