رئیس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان گفت: در 10 سال آینده با کمبود 6 هزار تخت بیمارستانی در استان اصفهان مواجه می‌شویم.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج از اصفهان،  عباسعلی جوادی در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد:طبق آمارهای بهداشت ودرمان در 10سال آینده با کمبود 6هزار تخت بیمارستانی مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هزینه هر تخت بیمارستانی حدود 2/1نیم تا 3میلیارد تومان است، افزود:طبق استاندارهای بهداشت ودرمان حدود 55درصد از تخت های بیمارستان باید مربوط به بخش خصوصی باشد در صورتی که این رقم در کشور ماکمتر از 35درصد است.

جوادی در ادامه گفت:کمترین حد استاندارد پرسنل برای هر تخت بیمارستانی حدود 3نفر است و این خود هزینه زیادی را می طلبد در صورتی که بیمارستان ها با کمبود نقدینگی وعدم پرداخت معوقه بدهی بیمه ها همراه است.

وی با اشاره به عقب افتادن هزینه‌های سازمان‌های بیمه ها افزود: 16 ماه است که این طلب عقب‌ افتاده است و بیمارستان‌ها با وجود طلب داشتن حق بیمه از آنها، پولی دریافت نکردند و برای تامین مخارج بیمارستان‌ها با مشکل روبه رو هستند.

جوادی بیان داشت:سرمایه گذاری در این بخش با سود معقول واجر معنوی واخروی همراه است وراهی است که ما بتوانیم با استفاده از آن به استانداردهای بین الملل برسیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان  اصفهان با اشاره به  اینکه جمعیت اصفهان رو به پیری می‌رود گفت: در 10 سال آینده نیاز به افزایش 5 تا 6 هزار تخت بیمارستانی، احساس می‌شود در غیر اینصورت برای مردم مشکلاتی به وجود می‌آید.