مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: میانگین بارش باران طی سال آبی جاری در این استان به 318 میلی متر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، رضا میرزایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: میانگین بارش باران طی سال آبی جاری در این استان به 318 میلی متر رسیده است.

وی، افزود: میزان بارندگی طی همین مدت در سال آبی گذشته 51 میلی متر و متوسط بارندگی بلندمدت در لرستان نیز 118 میلی متر ثبت شده است.

میرزایی ادامه داد: درصد مقایسه ای آمار تجمعی بارندگی‌ها با سال گذشته و در بلندمدت به ترتیب 525 و 170 میلی‌متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: در سال آبی جاری در خرم آباد 268 ، بروجرد 242 ، الیگودرز 216 ، دورود 278 و پلدختر 373 میلی متر بارش باران ثبت شد.

رضا میرزایی در ادامه، گفت: این در حالی است که در شهرستان ازنا 267 میلی متر، نورآباد 306 ، الشتر 275 ، کوهدشت 264 و ایستگاه کشور 485 میلی متر بارندگی ثبت شده است.