روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی طی گفت و گویی خبر از کذب بودن فوت دکتر بسکی داد.

به گزارش خبرگزاری نوج گلستان ، آقای دکتر غلامعلی بسکی پدر طبیعت ایران در قید حیات هستند ایشان جهت مراقبتهای بالینی بدلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری می باشند و هر گونه خبر دیگری در خصوص سلامت و حیات ایشان کذب می باشد.

خبرگزاری موج گلستان آرزومند بهبود و سلامتی هر چه زودتر پدر طبیعت ایران جناب دکتر بسکی است.