وزیر راه و شهرسازی در ایستگاه راه آهن اینچه برون خبر از راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل کشور داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، وزیر راه و شهر سازی اظهار کرد : صندرق توسعه حمل و نقل کشور با سرمایه اولیه ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و هیات دولت راه اندازی می شود .

 محمد اسلامی گفت : علاوه بر اعتبارات این صندوق ، بخش خصوصی نیز می تواند با تمهیدات پیش بینی شده توسط دولت در اجرای طرح های حوزه حمل و نقل و مشارکت کنند .

وی همچنین بیان کرد : تسریع در ایجاد زیرساخت ها برای راه آهن و بندر خشک اینچه برون می تواند به بهره برداری افزون تر از این ظرفیت برای توسعه حمل و نقل شمال شرق کشور منجر شود .

اسلامی در ادامه گفت : باید زیر ساخت های تخلیه و بارگیری ایستگاه راه آهن اینچه برون افزایش یابد که استفاده از سرمایه بخش خصوصی می تواند رسیدن به این هدف را آسان تر کند.

وی ادامه داد : طرح برقی کردن راه آهن اینچه برون به گرمسار توسط شرکت روسی مراحل نهایی را طی می کند و موانع حقوقی آن در حال بر طرف شدن است .

وزیر راه و شهرسازی همچنین از رفع موانع احداث راه آهن گرگان - گنبد - مشهد خبر داد و گفت : در این طرح علاوه بر بهره برداری مسافرتی ، جابجایی کالا با توجه به ظرفیت های بخش کشاورزی و معدنی شمال  شرق کشور مورد نظر است و اجرای آن را توجیه پذیر می کند .

وی در پایان تصریح کرد : اجرای طرح مسکن مهر برای مدتی متوقف شده است اما دولت به دنبال اجرای مجدد آن است .

گفتنی است که امسال ۶۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در اختیار مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی قرار می گیرد و ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ۲۷۰ محله در بافت های فرسوده پیش بینی شده است .