رییس انجمن بیمارستان های خصوصی استان اصفهان گفت:بیمارستان های خصوصی اصفهان از لحاظ کمی وضعیت مطلوبی ندارد ونیاز است که مسئولین شهری ما را به رسمیت بشناسند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، سید امین ابن شهیدی در جمع خبرنگاران گفت: بیمارستان های خصوصی اصفهان از لحاظ کمی در مقایسه با استانهایی نظیر فارس وتهران وضعیت مطلوبی ندارد ونیازمند توسعه مراکز درمانی  بخش خصوصیدر اصفهان هستیم.

وی اظهار کرد: بیمارستان های خصوصی اصفهان از لحاظ کمی در مقایسه با استانهایی نظیر فارس وتهران وضعیت مطلوبی ندارد ونیاز است که مسئولین شهری ما را به رسمیت بشناسند وهمکاری بیشتری با بخش خصوصی بیمارستان ها در جهت احداث بیمارستان داشته باشند.

ابن شهیدی گفت:صنف بیمارستان ها حدود16سال است که آغاز به کار کرده والبته 8سال است که به صورت رسمی ثبت شده وپیگیر مطالبات بیمارستان ها کلینیک های جراحی وبیمارستان های خیریه است.

وی ادامه داد:دغدغه ما یک طرفه و فقط مربوط به بحث بیمارستان ها نیست بلکه اگر مشکلی از سوی یکی از اعضای ما برای بیماران ایجاد شد نیز پیگیر هستیم.

رئیس انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی استان اصفهان بیان کرد:انجمن ما داری 12 بیمارستان خصوصی، 2 بیمارستان در حال احداث و 9 کلینیک جراحی است وحدود 7 تا 10  هزار پرسنل را در بیمارستان ها به کار گرفته است که این  و در موقعیت فعلی جامعه که ایجاد کار با مشکل مواجه است برای ما نقطه مثبتی قلمداد می شود.

ابن شهیدی اظهار داشت:ما تقریبا حدود 10تا 12هزار عمل جراحی را در ماه پوشش می دهیم که با توجه به سطح کیفی بالای خدمات ما  به بیماران کمک مهمی به مراکز دولتی هستیم.

نظام پزشکی اصفهان

رئیس انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی استان اصفهان با تأکید بر این نکته که بخش خصوصی پزشکی نگاه مختصا تجاری ندارد، گفت:واقعیت این است که در شرایط فعلی جامعه وتعرفه مصوب وزارت بهداشت بیمارستان های خصوصی سود اندکی دریافت می کنند.

وی در ادامه افزود:تعرفه مصوب وزارت بهداشت امسال فقط 5درصد اضافه شده درصورتی که هزینه ها 150 تا200درصد افزایش پیدا کرده است با همه این شرایط بیمارستان های ما ماهیانه حدود200ملیون به بیماران تخفیف می دهند.

ابن شهیدی در ادام معوقات طولانی مدت بیمه، عدم افزایش تعرفه، نوع محاسبه مالیات برای مراکز درمانی ، تامین وسایل پزشکی، تأمین مواد اولیه به صورت نقدی را از مشکلات پیش روی بیمارستان های بخش خصوصی دانست وگفت: با تمام این مشکلات اعلام می کنیم که حامیان مردم این شهر وبیماران هستیم.

رییس انجمن بیمارستان های خصوصی استان اصفهان گفت: بیمارستان های خصوصی اصفهان از لحاظ کمی در مقایسه با استانهایی نظیر فارس وتهران وضعیت مطلوبی ندارد ونیاز است که مسئولین شهری ما را به رسمیت بشناسند وهمکاری بیشتری با بخش خصوصی بیمارستان ها در جهت احداث بیمارستان داشته باشند.