مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه گفت: سیلوی 85 ساله 100 میلیارد تومانی کرمانشاه به قیمت 23 میلیارد تومان به فردی غیربومی فروخته شد و متاسفانه این روند در دیگر سیلوهای استان نیز در حال شیوع است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مظفر رحیمی در خصوص واگذاری سیلوهای کرمانشاه به بخش خصوصی بر اساس سیاست‌های اصل 44، ابراز داشت: اگرچه واگذاری امکان دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی الزامی است اما از ارزان‌فروشی کردن سه سیلوی استان کرمانشاه به این بهانه منصفانه نیست.

مدیرعامل شرکت غله کرمانشاه بابیان این مطلب که متأسفانه قیمتی که سیلوهای کرمانشاه فروخته‌شده بسیار کمتر از قیمت واقعی آن‌ها است، خاطرنشان ساخت: سیلوی اول در بهترین نقطه و جنب میدان بار به مساحت 57 هزار مترمربع در مرکز شهر باقیمت کارشناسی 100 میلیارد تومان فقط باقیمت 23 میلیارد تومان در مزایده به فردی غیربومی به فروش رسیده است.

وی بابیان اینکه قیمت پایه‌ای که از سوی کارشناسی دادگستری برای این سیلو در نظر گرفته شد 21.8 میلیارد تومان بوده، خاطرنشان کرد: این سیلو فقط یک متقاضی داشت که در مزایده برنده شد و سیلو را باقیمت خرید.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه از فروش سیلوی سنقر به قیمت 5.5 میلیارد تومان خبر داد و گفت: این سیلو نیز بیش از دو هکتار وسعت داشت، اما قیمت کارشناسی شده آن 4.7 میلیارد تومان اعلام شد درحالی‌که این سیلو حداقل 13 میلیارد تومان ارزش داشته و به فردی غیربومی فروخته شد.

رحیمی در خصوص سیلوی سوم کنگاور هم اعلام داشت: این واحد تنها سیلویی است که به بومی استان و از اهالی کنگاور آن‌هم به قیمت 11.5 میلیارد تومان فروخته‌شده است.