شهردار سنندج گفت: در راستای اجرای احکام کمیسیون ماده صد، 6 بنای غیر مجاز مسکونی و تجاری در نقاط مختلف این شهر تخریب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛حشمت الله صیدی گفت:در راستای اجرای احکام کمیسیون ماده صد،بناهای غیرمجازتخریب شدند.

شهردارسنندج اظهار داشت: یک طبقه اضافی مسکونی در بلوار ارشاد، سه حیاط منازل مسکونی در محدوده اجرای پروژه کمربندی اسلام آباد و یک سوله در سه راهی دوشان از جمله مواردی بود که شامگاه چهارشنبه نسبت به تخریب آنها اقدام شد.

وی افزود: همچنین براساس احکام کمیسیون ماده صد، دیوارهای احداث شده توسط افراد سودجو در یک زمین خالی به متراژ هفت هزار متر مربع در محله اسلام آباد تخریب شد.

شهردار سنندج تاکید کرد: در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تعدادی از بناهایی که به صورت غیرمجاز در سطح شهر احداث شده بود شناسایی و در شهرداری مناطق نسبت به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده صد اقدام شد.

وی یادآور شد: نیروهای اجراییات مناطق و به صورت ویژه تر مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری با نظارت و بازدید از سطح شهر از ساخت هرگونه بنای غیرمجاز جلوگیری خواهند کرد.

صیدی با تقدیر از حضور عوامل انتظامی و همکاری مراجع قضایی با شهرداری در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به شهروندان توصیه کرد به هیچ وجه به افراد سودجو و دلال اعتماد نکنند چون با تمام توان با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد قاطع شده و اینگونه بناها تخریب می شوند.