برای چندمین روز متوالی هوای اصفهان امروز برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: برای چندمین روز متوالی هوای اصفهان امروز برای گروه‌های حساس ناسالم است.

 بابک صادقیان بیان داشت: میانگین شاخص کیفی هوا از 24ساعت منتهی به ساعت 7صبح امروز با 112 AQI ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: بر اساس اعلام ایستگاه های پایش دائم، شاخص کیفی هوای این کلانشهر در خیابان دانشگاه 127، میدان احمدآباد111، بزرگراه خرازی127 و خیابان استانداری با 103 AQI برای گروه های حساس ناسالم گزارش شده است.

رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه  کیفیت هوا  در چهار باغ خواجوی اصفهان امروز با 95 AQI سالم اعلام شده است،گفت: همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه مراقبت دائم نجف آباد با 132و شاهین شهر 103 AQIناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.