مدیرجهاد کشاورزی نطنزاز پیش بینی برداشت ۱۰هزار تن انار از باغات شهرستان نطنز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عبدالرضا مهدی بادی گفت: پیش بینی می شود 10 هزار تن انار از باغات نطنز قطب دوم این محصول در استان اصفهان برداشت شود.

وی افزود: پیش بینی می شود تا اوایل دی ماه بیش از 10هزار تن انار از 1500هکتار از باغهای این شهرستان برداشت شود.

مدیرجهاد کشاورزی نطنز متوسط برداشت انار از هر هکتار را حدود شش و نیم تن اعلام کرد و گفت: عمده انار تولیدی در شهرستان نطنز، انار نادری و بخش امامزاده شهرستان نطنز از مناطق عمده کشت این محصول است.