علی نظری از مشخص شدن تکلیف چاه های غیر مجاز گلستان در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، علی نظری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد : از ۱۶ هزار و ۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان تاکنون ۲هزار و ۵۳۰ حلقه چاه مسدود المنفعه شده و در سال جاری هم چهار هزار حلقه چاه تعیین و تکلیف می شود.

وی افزود : حدود ۱۲هزار چاه غیر مجاز در استان عمقی کمتر از ۲۰متر دارند و سیاست ما این است که ابتدا چاه های عمیق که هر کدام از آنها با حدود ۲۰ چاه کم عمق از لحاظ آبدهی برابری می کند را تعیین و تکلیف کنیم.

نظری در ادامه با بیان اینکه ۳۲ گروه گشت و بازرسی در استان شبانه روز کنترل چاه های غیر مجاز و مجاز را انجام می دهند گفت : چاه های مجاز هم اگر بیش برداشت انجام دهند از منظر قانون غیر مجاز محسوب شده و از کشاورزان و بهره برداران تقاضا داریم به جهت رعایت قانون و مصرف بهینه آب پروانه بهره برداری را ملاک عمل خود قرار دهند .