مدیر شهرداری منطقه دو سنندج گفت: با هدف سهولت در تردد ساکنان شهرک مولوی و شهرک نخشین و ساماندهی و بهبود وضعیت معابر و محلات با یک هزار تن آسفالت 7 هزار متر مربع از خیابان آربابای واقع در شهرک مولوی آسفالت و بهسازی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛عرفان فتحی گفت:7هزار متر مربع از خیابان آربابای شهرک مولوی در سنندج آسفالت شد.

مدیرشهرداری منطقه دو سنندج اظهار کرد: یکی از مهم ترین فعالیت عمرانی در سطح منطقه بحث آسفالت و بهسازی محلات ومعابر است.

وی بیان کرد: در راستای بهسازی و آسفالت محلات وبه منظور سهولت در تردد ساکنان  شهرک مولوی و شهرک نخشین و ساماندهی و بهبود وضعیت معابر عملیات آسفالت  خیابان آربابا واقع در شهرک مولوی در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

فتحی از آسفالت 7 هزار متر مربع ازکوچه آربابا خبر داد و گفت :با یک هزار تن آسفالت این معبر بهسازی شد.

وی اضافه کرد:  در راستای بهسازی خیابان آربابا  عملیات عمرانی نظیر 2079 تن اساس جهت انجام عملیات آسفالت ریزی و 1840 متر طول جدول کاری به صورت تک و دو طرفه (کانیوا) صورت گرفت.

مدیرشهرداری منطقه دو سنندج عنوان کرد : با آسفالت خیابان آربابا دسترسی آسان ساکنان شهرک مولوی  به شهرک نخشین و کمربندی دکتر حسینی  به سهولت صورت می پذیرد.