رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان بندرلنگه گفت: عملیات روکش آسفالت گرم راه روستایی بهمنی دربخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «ایرج علیزاده» از پایان عملیات روکش آسفالت گرم راه روستایی بهمنی در بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه خبر داد و گفت: راه روستایی  بهمنی از توابع بخش شیبکوه به طول حدود 3 کیلومترو با اعتبار  حدود 6 میلیارد ریال  به پایان رسید.

وی افزود:انجام پروژهای روکش آسفالت گرم درحوزه استحفاظی علاوه بر حفظ ونگهداری محورهای مواصلاتی باعث افزایش ارتقای ایمنی وکاهش تصادفات، روان سازی ترافیک، کاهش هزینه سوخت و زمان سفر را به دنبال خواهد داشت .

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان بندرلنگه درادامه گفت: این اداره برای جلوگیری از واژگونی خودروها طرح  اصلاح شیب شیروانی ها، شانه سازی و تسطیح و رگلاژ شانه های راه وایجاد پد خاکی را در دستور کارخود دارد و با توجه به اختلاف سطح جاده های موجود برای جلوگیری ازسقوط خودروها ازروی پل، ایجاد پدخاکی می تواند کمک قابل توجهی درجلوگیری از بروز سوانح رانندگی گردد.

وی خاطرنشان کرد:بابرنامه ریزی واولویت های صورت گرفته تلاش ما براین است که با افزایش ایمنی ، تردد روان وخوبی را درراههای حوزه استحفاظی برای عموم هموطنان عزیز داشته باشیم