معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مرکز پردازش اطلاعات دارو و تجهیزات کشور، می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، زهرا حصاری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: به دنبال طراحی، ساخت و بهره برداری از سرویس نرم افزاری خرید متمرکز دارو و تجهیزات مصرفی (سیماد درفک) در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و اعلام آمادگی این دانشگاه در تهیه و تامین زیرساخت های سخت افزاری (سرور) مورد نیاز، سازمان غذا و دارو کشور، دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به عنوان هاست سرویس نرم افزاری خرید متمرکز دارو و تجهیزات مصرفی  کشور انتخاب کرد.

وی افزود: با انجام این مهم،  دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مرکز پردازش اطلاعات دارو و تجهیزات کشور، می شود.

اجرای طراحی و ساخت سامانه یکپارچه مدیریت خرید ارزی و ریالی

 حصاری، با اشاره به اجرای طراحی و ساخت سامانه یکپارچه مدیریت خرید ارزی و ریالی دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تصریح کرد: دریافت درخواست های بیمارستانی تحت پوشش به صورت الکترونیکی، امکان اتصال به HIS بیمارستان ها، نظارت بر موجودی انبارهای دارویی و استوک بخش های بیمارستان ها و امکان مدیریت درخواست ها بر اساس روند مصرف و میزان موجودی، از جمله مزایای این سامانه است.

وی خاطرنشان کرد: بهبود نظارت، کاهش زمان انتظار خدمات، کاهش میزان هزینه ها و ارایه خدمات در بستر الکترونیک از مزایای استقرار سامانه مدیریت متمرکز خرید دارو و تجهیزات، است.