در ۲۴ ساعت گذشته اقدامات لازم جهت امداد رسانی و اطفای آتش در ۱۱ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان توسط آتش نشانان و تیم های امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در ۲۴ ساعت گذشته اقدامات لازم جهت امداد رسانی و اطفای آتش در ۱۱ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان توسط آتش نشانان و تیم های امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت صورت گرفت.

شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت در این باره گفت: مرکـز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۲۴ ساعت گذشته پاسخگوی ۴۱۷ تماس شهروندان بوده است.

وی در ادامـه افـزود: ۱۱ مـورد عملیات آتش نشانان با ۱۹ مرتبه خـروج خودروهای اطفایی و امدادی جهت پوشش ۴ مورد قفل درب و محبوس شدن افراد در منزل مسکونی،اماکن عمومی و آسانسور ، ۳ مورد بازدید ایمنی از منازل مسکونی و اماکن تجاری بواسطه بازدید و پیشگیری از بروز آتش سوزی، یک مورد غواصی و ۳ مورد دیگر شامل: حریق خودرو، حریق ضایعات و خدمات ایمنی بوده است.

وی در ادامه به آتش سوزی خودرو در ساعت ۲۰:۰۱ روز گذشته ۱۲ آذر ۹۷ خبر داد و افزود: این حادثه در بلوار مدرس رشت رخ داده بود که آتش نشانان سریعا نسبت به مهار و اطفای آتش اقدام کردند که علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی و خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.