رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از آغاز برداشت آمار و اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر سنندج خبر داد و گفت: پلاک کوبی قبلی اشجار سطح شهر در سال 91 انجام شده و به دلیل اضافه شدن درختان جدید، واکاوی برخی از درختان و از بین رفتن بعضی از پلاک‌های آن و همچنین به استناد ماده قانونی باید مجددا نسبت به برداشت اطلاعات درختان انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ شرمین شریفی گفت:درختان سطح شهر سنندج پلاک‌کوبی می‌شوند.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای ماده دو لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در سطح شهرها، شهرداری مکلف است در محدوده قانونی و حریم شهر در مدت یک سال برای درختان شناسنامه تهیه نماید. 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج افزود: شناسنامه درختان شامل تعداد، نوع، سن، و محیط بن درختان محل های مشمول این قانون تنظیم شده و هر پنج سال یک بار شهرداری‌ها موظف هستند نسبت به ممیزی اطلاعات درختان اقدام کند. 

وی عنوان کرد: به استناد ماده قانونی مذکور اشجار سطح شهر شامل درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌ها بوده که پس از تنظیم و ثبت مشخصات باید این سازمان نسبت به پلاک کوبی درختان اقدام کند. 

 رئیس سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری سنندج عنوان کرد: پلاک کوبی قبلی درختان سطح شهر در سال 91 انجام شده و به دلیل اضافه شدن درختان جدید، واکاوی برخی از درختان و از بین رفتن بعضی از پلاک‌های آن و همچنین به استناد ماده قانونی باید مجددا نسبت به برداشت اطلاعات درختان سطح شهر اقدام شود. 

شریفی از آغاز برداشت اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر خبر داد و افزود: پلاک کوبی درختان در حفظ و حراست و جلوگیری از تعرض و قطع شدن آن نقش بسزایی دارد. 

وی اعلام کرد: در فاز اول اجرای این طرح آمار و اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر برداشت خواهد شد. 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: در فاز دوم نیز آمار و اطلاعات درختان موجود در پارک‌ها و میادین برداشت خواهد شد. 

وی خاطرنشان کرد: پس از برداشت آمار و اطلاعات درختان نسبت انجام پلاک کوبی درختان سطح شهر اقدام خواهد شد.