چهارمین نشست کافه نقد با عنوان " تفکر انتقادی و سواد رسانه ای" درفرهنگسرای رسانه اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر فرهنگسرای رسانه  اصفهان گفت: چهارمین نشست کافه نقد با عنوان " تفکر انتقادی و سواد رسانه ای" با حضور دکتر مرجان زرندی و دکتر پری عطایی کچویی 14 آذر ماه در فرهنگسرای رسانه اصفهان برگزار می شود.

فاطمه شفیعی در این خصوص داشت: رابطه تفکر انتقادی و سواد رسانه اینگونه است که هر چه سواد رسانه ای ما غنی تر باشد در فرایند نقد موفق تر خواهیم بود و هوشمندانه تر حرکت می کنیم.

وی ادامه داد: تفکر انتقادی لازمه داشتن سواد رسانه ای است که این برنامه پیرامون این مباحث می باشد که با حضور اساتید و جمعی از خبرنگاران برگزار می گردد که در پایان جلسه پرسش و پاسخ نیز خواهد بود.

گفتنی است؛ علاقمندان جهت شرکت درچهارمین نشست کافه نقد با عنوان " تفکر انتقادی و سواد رسانه ای" می توانند به فرهنگسرای رسانه واقع در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی مراجعه و یا با شماره تلفن 35544096 تماس بگیرند.